Жабдуулардын диаграммасы

Чогултуу цехи

Чогултуу цехи (1)
Чогултуу цехи (3)
Чогултуу цехи (5)
Чогултуу цехи (6)

Контроллер Ассамблеясы

Контроллер Ассамблеясы (1)
Контроллер Ассамблеясы (2)

Контролёрдук мастерской

Контроллер семинары (1)
Контроллер семинары (2)
Контроллер семинары (3)

Текшерүү семинары

Текшерүү семинары (2)
Текшерүү семинары (1)

Материалды сактоо

Материалды сактоо (1)
Материалды сактоо (2)
Материалды сактоо (3)
Материалды сактоо (4)

Материалды сактоо

Металл цехи (3)
Металл цехи (1)
Металл цехи (2)

Склад

Склад (1)
Склад (2)
Склад (3)
Склад